Vilket första intryck vill du som person frambringa hos andra?
De flesta är mer eller mindre medvetna om vilka sidor de
vill framhäva vid ett första möte med andra, och oftast är det
de attraktiva, roliga, härliga sidorna.

Som företagare är det första intrycket den viktigaste delen när
det handlar om att hitta nya kontakter och kunder, för att dessa
ska bli intresserade och förstå värdet av att stanna kvar.

Vi på mellergardh design kan hjälpa dig att skapa ett första
intryck vad gäller er design. I ett möte med dig går vi igenom
dina riktlinjer för företaget, samt vad du och ditt företag vill få ut
av vårt samarbete.

mellergardh design äger copyright över alla verk sålänge vi
inte kommer överens om något annat i kontraktet.